"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png Přihláška ke stravování/informace | ZŠ a MŠ, nám. Svornosti BRNO

Přihláška ke stravování/informace

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ZDE

Přihlášku po vyplnění odevzdejte osobně nebo mailem vedoucí stravování  paní Heleně Šikulové.  
Při NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE se strava odhlašuje den předem do 13h, a to buď telefonicky nebo SMS na telefonním čísle 776 468 007, mailem na sj-svor@seznam.cz případně osobně ve školní kuchyni.
Při neplánované nepřítomnosti (akutní onemocnění) lze stravu 1. den odebrat do jídlonosiče (ne do plastových či skleněných nádob) v době od 12:00 do 12:30 v kuchyňce u příslušné třídy. Během nemoci dále nelze dotovanou stravu odebírat. Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě.
Odpolední svačinky pro děti odcházející po obědě se vyzvedávají na parapetech každé třídy do 13.00 h. Pokud dítě ze stravy neodhlásíte, bude stále vedeno jako strávník a stravné vám bude účtováno i za dny jeho nepřítomnosti v MŠ.

Hrazení stravného na číslo účtu 710 564 0217/0100

a) trvalým příkazem z účtu – převod na stejný účet, - do 15.dne předcházejícího měsíce..

b) hotovostní platbou – jen ve výjimečných případech - do 15. dne předcházejícího měsíce.

Variabilní symbol:

V případě opakovaného neuhrazení  stravného  k tomuto datu (tři dny převod mezi bankami) může být Vaše dítě vyloučeno  z MŠ (viz. školský zákon 561/2004 Sb. a řád školy).   

Ceny stravného k 1. 9. 2018
Děti 3 – 6 let:  38,- Kč (celodenní stravné)       
Paušální cena děti 3-6 let: 760,-Kč
(měsíční cena stravného placená vždy do 15. dne předcházejícího měsíce)

                       
Děti 7 – 10 let: 43,- Kč (celodenní stravné)      
Paušální cena děti 7-10 let: 860,-Kč
(měsíční cena stravného placená vždy do 15. dne předcházejícího měsíce)

Vyúčtování vždy při ukončení docházky dítěte do mateřské školy a při ukončení školního roku (nejpozději do 15.7. daného kalendářního roku).

Kontakty na vedoucího stravování:

E-mail: sj-svor@seznam.cz

Telefon: +420 776 468 007