"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png Cena stravného | ZŠ a MŠ, nám. Svornosti BRNO

Cena stravného pro školní rok 2019/2020

DĚTI 3 – 6 LET                  

Přesnídávka                             8,- Kč                                
Oběd                                      22,- Kč                           
Odpolední svačinka                   8,- Kč                               
Celodenní                                38,- Kč                            
                                  
Paušální cena 3 – 6  let                                                  
760,- Kč měsíčně                                                              


DĚTI 7 – 10 LET

Přesnídávka                                 9.- Kč
Oběd                                          25,- Kč    
Odpolední svačinka                      9,- Kč
Celodenní                                   43,- Kč
 
Paušální cena 7 – 10  let
860,- Kč měsíčně
 
 
Paušální cenu stravného je třeba uhradit na účet školní jídelny
(710 564 0217/0100) vždy do 15. dne předcházejícího měsíce.
Tj., stravné na měsíc září musí být uhrazeno do 15 srpna.