"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png O nás | Mateřská škola, nám. Svornosti 8 BRNO

O nás

Oficiální název :  Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární město Brno – městská část Žabovřesky, Horova 28a, 616 00 Brno

Poskytujeme: Předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let, mateřská škola může přijmout i děti mladší tří  let. Dále speciálně – pedagogickou péči formou individuální integrace a povinné předškolní vzdělávání. Dětem je denně připravována za velmi přísných, hygienických podmínek čerstvá, zdravá, vyvážená strava a pitný režim.

Kapacita školy: 127 dětí

Počet tříd: 5

Provoz školy: od 6:30 do 16:30

Dětem zajišťují péči 3 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 1 školní asistentka, za kvalitu poskytované stravy zodpovídá vedoucí stravování. Vzdělávání zajišťuje 10 pedagogů včetně 2 speciálních pedagogů a 1 logopeda. Za provoz školy a kvalitu poskytovaného vzdělávání zodpovídá její ředitelka.

Historie: MŠ byla slavnostně otevřena dne 11. 1. 1971. V průběhu let prošla mnoha změnami, které souvisely se změnami celospolečenskými. V roce 1997 byla zřízena logopedická třída, kde je dětem do současnosti poskytována speciálně – pedagogická péče v oblasti narušených komunikačních schopností.

Naším záměrem je poskytovat dětem tvůrčí prostředí, prostor pro hru a herní pohodu, nové zkušenosti, dovednosti. Vytvořit bezpečné, přívětivé prostředí, bohaté na prožitky, které bude směřovat k maximálnímu rozvoji osobnostních předpokladů každého jednotlivého dítěte.

Chceme, aby z naší mateřské školy odcházely děti připravené na život, otevřené dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě čekají.