Školné

Základní informace o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školné)

 

Číslo účtu: 7105620267/0100
Var. symbol: viz. tabulka seznam dětí
Částka: 420 Kč/měsíc

Způsob platby : - bankovní převod (trvalý příkaz)

                          - složenka (pouze výjimečně po domluvě s Mgr. Lenkou Komárkovou)

 

PLATBA MUSÍ BÝT KAŽDÝ MĚSÍC PŘIPSÁNA NA ÚČET ŠKOLY DO 15. DNE KAŽDÉHO MĚSÍCE!

Upozornění: Při opakovaném pozdním placení či neuhrazení tzv. školného, je toto počínání chápáno jako vážné porušování Školního řádu mateřské školy, které může vést k ukončení docházky do MŠ.

Další informace o tzv. školném vám ráda sdělí Mgr. Lenka Komárková (třída „A“ – Papoušci).

- emailovou adresou (skolne-ms-svor@email.cz)

pdf: