10. 01. 2016

Vážení rodiče,

vzhledem ke změně zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu vás informujeme o možnosti požádat o potvrzení výše vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské školeza kalendářní rok 2015 a uplatnit tak slevu na dani. Do výdajů se bude uvádět pouze úhrada úplaty za předškolní vzdělávání, ve smyslu §123 školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Slevu na dani může uplatnit pouze jeden z rodičů dítěte. Zažádat můžete do 15. 1. 2016, prostřednictvím emailové adresy ----------------------. Do emailu prosím napište jméno, datum narození dítěte a jméno žadatele o vystavení potvrzení.