09. 04. 2015

 

Paní ředitelka naší MŠ, Mgr. Danuše Komárková, převzala 26. 3. 2015 za účasti mj. 1. náměstkyně primátora Kláry Liptákové a místopředsedkyně Komise Rady města Brna pro výchovu a vzdělávání Moniky Doležalové u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského ocenění "Učitel roku" v kategorii za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Ve školství působí zhruba 40 let, je však stále kreativní a inovativní a spolupracuje s jinými školami na zavádění nových metod do výuky. Celý kolektiv Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 8, srdečně blahopřeje.