11. 01. 2015

Vážení rodiče,

vzhledem ke změně zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, Vás informuji o tom, že máte možnost požádat o potvrzení výše vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za kalendářní rok 2014 a uplatnit tak slevu na dani. Do výdajů se bude uvádět pouze úhrada úplaty za předškolní vzdělávání, ve smyslu §123 Školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Slevu na dani může uplatnit pouze jeden z rodičů dítěte. Zažádat můžete prostřednictvím emailové adresy: skolne-ms-svor@email.cz. Do emailu prosím napište jméno, datum narození dítěte a jméno žadatele o vystavení potvrzení. Věnujte prosím pozornost bližším informacím o podmínkách pro uplatnění slevy na dani na nástěnce jednotlivých tříd. Věnujte prosím pozornost bližším informacím o podmínkách pro uplatnění slevy na dani na nástěnce jednotlivých tříd.

                                  Mgr. Danuše Komárková
řed. MŠ nám. Svornosti 8