Webové stránky mateřské školy prochází kompletní obsahovou úpravou.