11. 02. 2018

Vážení rodiče,

příjímací řízení do MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2018/2019 bude probíhat v následujících termínech:

Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 3. 4. – 1. 5. 2018 na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

nebo s pomocí ředitelky MŠ dne:

11. 4. (středa) – od 9:00 – 12:00 hod nebo od 13:00 – 16:00 hod

V uvedeném termínu bude probíhat také „Den otevřených dveří

Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech:

2. 5. (středa) – od 8:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 16:00 hod

3. 5. (čtvrtek) – od 8:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 16:00 hod

Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou: - svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a popř. doklad o bydlišti je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.

Pokud dítě má logopedickou vadu a rodič žádá o umístění do logopedické třídy,  je potřeba kontaktovat ředitelku školy před zápisem a dostavit se s dítětem (tel. 737686058).

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/