11. 02. 2018

Informace k zápisu do MŠ 2018

10. 10. 2017

Informace o platbě stravného inkasem.

11. 09. 2017

Základní informace o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školné)
 

06. 09. 2017

CENY STRAVNÉHO OD 01. 09. 2017

14. 03. 2017

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017

14. 02. 2017

DESATERO pro rodiče dětí předškolního věku.

10. 01. 2016

Uplatnění na dani - školné.

09. 04. 2015

UČITEL ROKU 2015

03. 02. 2015

Praktické dovednosti dítěte před vstupem do MŠ.

11. 01. 2015

Oznámení pro rodiče o změně zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

Stránky

Subscribe to mateřská škola Náměstí Svornosti 8 RSS