"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png Aktuality | Mateřská škola, nám. Svornosti 8 BRNO

Aktuality

Mateřská škola je momentálně uzavřena, prázdninový provoz bude zahájen v pondělí 29. 7. 2019 v 6:30 a ukončen v pátek 9. 8. 2019 v 16:30.

Úplata za prázdninový provoz je nutná odeslat nejpozději do 15. 7. 2019 na účet školy 7105620267/0100, částka 220Kč. Strava na účet školní jídelny 7105640217/0100, částka 380Kč pro děti 3 - 6 leté, 430Kč pro děti 7 - leté.

 

V termínu od 22. 7. 2019 bude v mateřské škole probíhat další etapa úpravy zahrady a oprava elektroinstalace.

 

Odhlašování stravy je možné nejpozději do 25. 6. 2019 po tomto datu proběhne uzávěrka a vracení přeplatků za stravu (nejpozději do 15. 7. 2019 by Vám měla být platba odeslána). V případě, že budete chtít ponechat přeplatek pro následující školní rok nebo na prázdninový provoz, kontaktujte vedoucí stravování paní Helenu Šikulovou e-mailem: sj-svor@seznam.cz nebo telefonicky: 776 468 007.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Z důvodu úrazu ředitelky školy se bude vydávat rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu v týdnu od 17. 6. 2019. Nevztahuje se na děti, které již do mateřské školy dochází, pouze na děti z jiných mateřských škol městské části Brno - Žabovřesky. Příjem žádostí k prázdninovému provozu byl k dnešnímu dni tj. 11. 6. 2019 ukončen.

UPOZORNĚNÍ - v případě, že si nevyzvednete rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu do pátku 21. 6. 2019 - budeme považovat, že Váš zájem o přijetí dítěte k prázdninovému provozu pominul, vztahuje se pouze na děti z jiných mateřských škol.

Výlet -polodenní za koníky do Řícmanic (návštěva stájí, hry, zpívání společně s dětmi z lesní MŠ Šemíček, jízda na koních)

13. 6. 2019 třída A

19. 6. 2019 třída D

20. 6. 2019 třída B

26. 6. 2019 třída C

27. 6. 2019 třída E

odjezd vždy v 8:15 z MŠ - vypraven spec. BUS pro MŠ,návrat na pozdní oběd ve 13. hod. (hrazeno z projektu Pomoz mi, abych to dokázal - sdílení dobrých praxí, se zaměřením na enviromentální vzdělávání). Strava i pitný režim je v průběhu výletu pro děti zajištěn.

Výsledky atletického závodu mezi mateřskými školami městské části Brno - Žabovřesky:

Celkové skóre 7 zlatých medailí, 3 stříbrné, 9 bronzových, 5 bramborových a dvě pátá místa.

Disciplíny, ve kterých se závodilo: běh na 30 m, hod do dálky, skok z místa.

Věk závodníků 3 - 7 let.

Všem závodníkům gratulujeme a poděkování za vzornou přípravu na tento závod patří paní učitelce Markétce i Pavlínce.

 

Srdečně Vás zveme:

18. 6. 2019 od 16:00 Kavárna pro rodiče, na kterou přijali pozvání paní učitelky ze ZŠ Nám. Svornosti 7, které budou působit od 1. 9. 2019 v první třídě, dozvíte se vše, co budete potřebovat znát před vstupem do ZŠ, občerstvení pro všechny zúčastněné připraví školní kuchyně MŠ (hrazeno z projektu "Šablony I - Pomoz mi, abych to dokázal").

 

20. 6. 2019 od 16:00 Kavárna pro rodiče nově nastupujících dětí v přízemí v logopedické třídě s ochutnávkou školní kuchyně MŠ (hrazeno z projektu "Šablony I - Pomoz mi, abych to dokázal").

 

Aktuálně probíhá výdej rozhodnutí o nepřijetí:

27. 5. - 29. 5. 2019 v čase od 9:30 do 14:30, 31. 5. od 7:00 do 14:00, 3. 6. od 8:30 do 12:30 a 15:30 - 17:00

Výdej rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhlo:

14. 5. 2019 od 7:30 do 14:30

15. 5. 2019 od 8:00 do 17:00

S sebou budete potřebovat občanský průkaz.

Přijímací řízení - sběr přihlášek proběhlo ve dnech:
2. 5. 2019 (čtvrtek) od 12:30 do 16:00
3. 5.  2019 (pátek) od 8:00 do 12:00
Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou: - občanský průkaz, rodný list dítěte, řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a popř. doklad o bydlišti je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.
Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/. Volná kapacita MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2019/2020 je 39 volných míst.

 


Návštěva základní školy 10. 4. 2019 třída A, B odchod v 8:40, třída E odchod v 9:40
Společně s nejstaršími dětmi navštívíme první a druhé třídy na ZŠ Nám. Svornosti 7. Aktivně se zúčastníme výuky, kdy bude společně pracovat dítě z MŠ se žákem ZŠ, výuku povede třídní učitel ze ZŠ.


Příjmací řízeni do MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2019/2020
Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 1. 4. – 1. 5. 2019 na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/ nebo s pomocí ředitelky MŠ dne:
Termíny přijmacího řízení:
11. 4. 2019 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 
18. 4. 2019 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 V uvedených termínech bude probíhat také „Den otevřených dveří
Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech:
2. 5. 2019 (čtvrtek) od 12:30 do 16:00
3. 5.  2019 (pátek) od 8:00 do 12:00
Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou: - svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a popř. doklad o bydlišti je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.
Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/ Volná kapacity MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2019/2020 je 39 volných míst.

"POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL"
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem "Pomoz mi, abych to dokázal" je založený na uplatňování principů osobnostně orientované pedagogiky, který klade důraz na prožitkové, situační a pro životní učení, na individuální schopnosti dětí, samostatnost a volbu činností. Program chápe dítě jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou.
Naším záměrem je poskytovat dětem tvůrčí prostředí, prostor pro hru a herní pohodu, nové zkušenosti, dovednosti. Vytvořit bezpečné, přívětivé prostředí, bohaté na prožitky, které bude směřovat k maximálnímu rozvoji osobnostních předpokladů každého jednotlivého dítěte.
Chceme, aby z naší mateřské školy odcházely děti připravené na život, otevřené dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě čekají.


Úprava organizace vzdělávání dne 29. 3. 2019 (pátek)
Dne 29. 3. 2019 (pátek) bude probíhat v mateřské škole bioenzymatické čištění odpadů. Z tohoto důvodu budou děti v odpoledních hodinách spojeny. Po aplikaci není možné do pondělního rána používat toalety dětí a další odpady (školní kuchyně, umyvadla atd.). Více zde.


ÚPLATA ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
Stravné děti 3 – 6 let částka 380Kč uhradit do 15. 7. 2019
Stravné děti 7 let částka 430Kč uhradit do 15. 7. 2019
Úplata za předškolní vzdělávání 220Kč uhradit do 15. 7. 2019 (se nevztahuje na děti, které plní povinné vzdělávání).
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Žádost o přijetí (prázdniny) zde


PLAVÁNÍ
1.skupina končí 25. 3. 2019
2. skupina od 1. 4. 2019 do 6. 5. 2019
3. skupina od 13. 5. 2019 do 10. 6. 2019

 


Upozornění
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o zahájení úprav na školní zahradě mateřské školy z důvodu zajištění bezpečného a zdravého prostředí pro vzdělávání dětí - ořez stromů, keřů, výměna písku v pískovištích, sezonní úklid zahrady. Práce budou zahájeny od 11. března 2019. Dbejte prosím v tomto období zvýšené opatrnosti a dodržujte bezpečnostní pokyny.


Rodičovská kavárna
Srdečně Vás zveme na rodičovskou kavárnu dne 14. 3. 2019 od 16:00 v přízemí (LOGO třída). Volné pokračování předešlého setkání. Pozvání přijaly: Dětská psycholožka a speciální pedagožka, které působí dlouholetě v pedagogicko - psychologické poradně v Brně a zabývají se diagnostikou dětí předškolního věku.Budeme prakticky řešit obtíže dětí předškolního věku, a dále Vám nabídneme téma, které se bude věnovat jejich výživě, jeho specifikům, a také dietnímu stravování ve školách. Hostem bude naše nutriční terapeutka. Připravena bude i ochutnávka školní kuchyně (paní kuchyřky připraví opět něco nového). Akce je hrazena z projektu "Šablony I - Pomoz mi, abych to dokázal".


Plavání
Nezapomeňte v pondělí 18. 2. 2019 1. lekce plavání 1. skupina, odchod z MŠ do ZŠ Svornost v 10:15. S sebou do batůžku: Plavky, ručník, mýdlo, pokud je dítě zvyklé pantofle na bazén (nemusí být), popř. plaveckou čepici (nemusí být), děvčátka stažené vlásky do copánku nebo culíku, doporučujeme přibalit náhradní gumičky.


Provoz o jarních prázdninách 11. 2. - 15. 2. 2019 bude od 6:30 do 16:30 ve třídě A v přízemí školy (pro třídu A a B), v 1. patře se budou děti scházet a rozcházet jako obvykle ve třídě D tzn. její provoz bude od 6:30 do 16:30 a třída E bude mít provoz od 7:30 do 15:30 (děti budou rozděleni). Povinné vzdělávání v tomto období neprobíhá.


Telefonické spojení do mateřské školy přes pevnou linku je momentálně nefunkční (řešíme technický problém), využívejte proto kontakt se školou přes mobilní telefon 603 186 412, telefon ŠJ 776 468 007 nebo e-mail. Děkujeme za pochopení.


Upozornění - plavání
Od 18. 2 do 3. 6. 2019 budou každé pondělí dopoledne probíhat kurzy plavání. Podrobnější informace naleznete v šatnách dětí.


Nový formulář
V levé záložce označené "Formuláře" bylo přidáno potvrzení o vynaložení finančních prostředcích za předškolní vzdělávání, které je pro Vás k dispozici, můžete si dle svých potřeb stáhnout, vytisknout a předat k potvrzení ředitelce školy pro účely daňového přiznání.


Provoz v období hlavních prázdnin
Na základě usnesení Rady městské části Brno - Žabovřesky ze dne 10. 10. 2018 bylo po dohodě mezi jednotlivými mateřskými školami rozhodnuto o jejím provozu v období hlavních prázdnin tímto způsobem:
Mateřská škola, Brno, Nám. Svornosti 8, příspěvková organizace bude fungovat v termínu od 29. 7. 2019 do 9. 8. 2019.

Ostatní mateřské školy budou mít provoz následujícím způsobem:
1. 7. - 12. 7. 2019 MŠ Gabriely Preissové a MŠ Fanderlíkova
15. 7. - 26. 7. 2019 MŠ Plovdivská
12. 8. - 23. 8. 2019 MŠ Žižkova


Aktualizace v přehledu akcí
Upozornění na aktualizace v přehledu akcí - byly doplněny akce, termíny, upřesněny časy.


Odhlašování a přihlašování stravy
Aktuální informace k odhlašování a přihlašování stravy dětí
S účinností od 1. 1. 2019 je Vám plně, denně k dipsozici pro odhlašování, přihlašování , dietního stravování a ostatních záležitostí vztahujících se ke stravování dětí nová vedoucí stravování paní Helena Šikulová, kontakty nalezenete v levé liště webových stránek pod záložkou školní jídelna.

Podpora dietního stravování dětí v mateřské škole

Škola se účastní projektu Magistrátu města Brna za účelem podpory dietního stravování. Díky tomuto projektu se škole podařilo získat nutričního terapeuta, se kterým konzultuje stravování dětí v mateřské škole, zejména diet.


Oprava spodní podesty
V mateřské škole byla dokončena oprava spodní podesty venkovních schodišť, v předjaří ( po oteplení) proběhne úprava chodníkové části vedoucí od vjezdové boční brány k budově školy (bude srovnán terén a položena zámková dlažba). Po dobu úpravy této části chodníku, bude omezen její průchod.


Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok i celý rok 2019 přeje kolektiv zaměstnanců mateřské školy.


Provoz v MŠ o vánočních prázdninách
Z organizačních důvodů nebude provoz v době školních vánočních prázdnin.
Ukončení provozu mateřské školy bude v pátek 21. 12. 2018 v 16:30, obnovení provozu mateřské školy bude ve čtvrtek 3. 1. 2019 od 6:30


Upozornění
Z důvodu dokončení stavebních úprav venkovních schodišť bude ve dnech 19. 11. 2018 - 26. 11. 2018 uzavřeno schodišt ke třídám E a D. Po dobu uzavření tohoto schodiště bude nutné využívat k přístupu do patra pouze schodiště ke třídě C a po vyznačené trase projít vnitřním prostorem ke svým kmenovým třídám. Po ukončení opravy tohoto schodiště, bude uzavřeno schodiště vedoucí ke třídě C (3. 12. 2018) a tato třída bude používat pro svůj vstup schodiště třídy E a D, které bude opět zprovozněno. Průchod ke třídě C bude zajištěn vnitřním prostorem. Součástí opravy schodišť bude i oprava části chodníku k příjezdové bráně, která proběhne po ukončení opravy schodišť. Předpokládané ukončení stavebních prací 15. 12. 2018. Děkujeme za pochopení.


Přehled akcí 2018/2019  - aktuálně bylo provedeno doplnění termínů akcí,  upřesnily se časy, organizační pokyny

Upozornění pro rodiče - stravování, v období od 25. 10.  do 31. 12. 2018 bude vedoucí stravování fungovat v mateřské škole pouze některé dny v týdnu, od 1. 1. 2019 již každý pracovní den. Z tohoto důvodu se prosím ve věcech stravování obracejte na ředitelku školy, děkujeme za pochopení.


Fondu rodičů
Částka fondu rodičů, po jejím odhlasování na schůzce rodičů dne 13. 9. 2018, je stanovena pro školní rok 2018/2019 ve výši 1. 500Kč platbu proveďte na účet číslo 7105620267/0100 do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E) a fond rodičů do 15. 10. 2018.

Platbu je možné provést v režimu pololetní nebo kvartální platby – pololetní do 15. 10. 2018 částka 750Kč na 1. pololetí, do 15. 2. 2019 na 2. pololetí. Kvartální je do 15. 10. 2018 částka 375Kč, do 15. 12. 2018 částka 375Kč, do 15. 2. 2019 částka 375Kč, do 15. 5. 2019 částka 375Kč.


Platby
Úplata za předškolní vzdělávání - je stanovena na 440Kč/měsíčně, úhrada je nutná do 15. dne kalendářního měsíce (platíte od 15. 9. 2018 do 30. 6. 2019, v období hlavních školních prázdnin tj. červenec a srpen bude úplata snížena), platíte na účet školy č. 7105620267/0100 (pozor je jiný pro stravování), do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E).

Úplata za stravování - je stanovena paušelně na celý kalendářní měsíc v hodnotě 760Kč (děti ve věku 3 - 6 let), děti s odkladem školní docházky 860Kč, platba probíhá vždy předem tzn. do 15. 9. 2018 je nutné provést souběžně platbu za září i říjen, tj. děti 3 - 6 let 1.520Kč, děti s odkladem školní docházky 1.720Kč na účet školní jídelny č. 7105640217/0100.


Oprava schodiště

V mateřské škole v současné době probíhá technologická přestávka opravy schodiště, které slouží pro vstup do tříd C, D a E.  V době, kdy se bude obkládat schodiště, bude omezen vstup do horního patra (vždy jedna část schodiště bude uzavřena). Dbejte proto v tomto období zvýšené opatrnosti a pokynů na informačních tabulích.

Provoz školy ve školním roce 2018/2019 je v rozsahu od 6.30h do 16.30h.