"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png Aktuality | Mateřská škola, nám. Svornosti 8 BRNO

Aktuality

Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok i celý rok 2019 přeje kolektiv zaměstnanců mateřské školy.


Provoz v MŠ o vánočních prázdninách
Z organizačních důvodů nebude provoz v době školních vánočních prázdnin.
Ukončení provozu mateřské školy bude v pátek 21. 12. 2018 v 16:30, obnovení provozu mateřské školy bude ve čtvrtek 3. 1. 2019 od 6:30


Upozornění
Z důvodu dokončení stavebních úprav venkovních schodišť bude ve dnech 19. 11. 2018 - 26. 11. 2018 uzavřeno schodišt ke třídám E a D. Po dobu uzavření tohoto schodiště bude nutné využívat k přístupu do patra pouze schodiště ke třídě C a po vyznačené trase projít vnitřním prostorem ke svým kmenovým třídám. Po ukončení opravy tohoto schodiště, bude uzavřeno schodiště vedoucí ke třídě C (3. 12. 2018) a tato třída bude používat pro svůj vstup schodiště třídy E a D, které bude opět zprovozněno. Průchod ke třídě C bude zajištěn vnitřním prostorem. Součástí opravy schodišť bude i oprava části chodníku k příjezdové bráně, která proběhne po ukončení opravy schodišť. Předpokládané ukončení stavebních prací 15. 12. 2018. Děkujeme za pochopení.


Přehled akcí 2018/2019  - aktuálně bylo provedeno doplnění termínů akcí,  upřesnily se časy, organizační pokyny

Upozornění pro rodiče - stravování, v období od 25. 10.  do 31. 12. 2018 bude vedoucí stravování fungovat v mateřské škole pouze některé dny v týdnu, od 1. 1. 2019 již každý pracovní den. Z tohoto důvodu se prosím ve věcech stravování obracejte na ředitelku školy, děkujeme za pochopení.


Fondu rodičů
Částka fondu rodičů, po jejím odhlasování na schůzce rodičů dne 13. 9. 2018, je stanovena pro školní rok 2018/2019 ve výši 1. 500Kč platbu proveďte na účet číslo 7105620267/0100 do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E) a fond rodičů do 15. 10. 2018.

Platbu je možné provést v režimu pololetní nebo kvartální platby – pololetní do 15. 10. 2018 částka 750Kč na 1. pololetí, do 15. 2. 2019 na 2. pololetí. Kvartální je do 15. 10. 2018 částka 375Kč, do 15. 12. 2018 částka 375Kč, do 15. 2. 2019 částka 375Kč, do 15. 5. 2019 částka 375Kč.


Platby

Úplata za předškolní vzdělávání - je stanovena na 440Kč/měsíčně, úhrada je nutná do 15. dne kalendářního měsíce (platíte od 15. 9. 2018 do 30. 6. 2019, v období hlavních školních prázdnin tj. červenec a srpen bude úplata snížena), platíte na účet školy č. 7105620267/0100 (pozor je jiný pro stravování), do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E).
Úplata za stravování - je stanovena paušelně na celý kalendářní měsíc v hodnotě 760Kč (děti ve věku 3 - 6 let), děti s odkladem školní docházky 860Kč, platba probíhá vždy předem tzn. do 15. 9. 2018 je nutné provést souběžně platbu za září i říjen, tj. děti 3 - 6 let 1.520Kč, děti s odkladem školní docházky 1.720Kč na účet školní jídelny č. 7105640217/0100.


Oprava schodiště

V mateřské škole v současné době probíhá technologická přestávka opravy schodiště, které slouží pro vstup do tříd C, D a E.  V době, kdy se bude obkládat schodiště, bude omezen vstup do horního patra (vždy jedna část schodiště bude uzavřena). Dbejte proto v tomto období zvýšené opatrnosti a pokynů na informačních tabulích.

Provoz školy ve školním roce 2018/2019 je v rozsahu od 6.30h do 16.30h.