"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png Aktuality | Mateřská škola, nám. Svornosti 8 BRNO

Aktuality

Fondu rodičů
Částka fondu rodičů, po jejím odhlasování na schůzce rodičů dne 13. 9. 2018, je stanovena pro školní rok 2018/2019 ve výši 1. 500Kč platbu proveďte na účet číslo 7105620267/0100 do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E) a fond rodičů do 15. 10. 2018.

Platbu je možné provést v režimu pololetní nebo kvartální platby – pololetní do 15. 10. 2018 částka 750Kč na 1. pololetí, do 15. 2. 2019 na 2. pololetí. Kvartální je do 15. 10. 2018 částka 375Kč, do 15. 12. 2018 částka 375Kč, do 15. 2. 2019 částka 375Kč, do 15. 5. 2019 částka 375Kč.


Nová záložka
V postranním menu je nová záložka Přehled akcí 2018/2019


Důležité upozornění pro rodiče dětí z logopedické třídy
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že provoz logopedické třídy bude od pondělí 10. září 2018 probíhat v nově zrekonstruovaném prostoru třídy "B" (přízemí budovy). Poděkování patří zřizovateli školy, který zajišťoval rekonstrukci a  všem provozním zaměstnancům, kteří v průběhu soboty uklidili a připravili třídu k jejímu provozu. Organizace vzdělávání bude v této třídě probíhat tímto způsobem: Děti se v čase od 6:30 budou vždy scházet ve třídě "A" do 7:30. Dále od 7:30 do 15:30 bude vzdělávání dětí probíhat v  kmenové třídě "B" včetně logopedické a speciálně - pedagogické péče ( k dispozici je vyhrazen i prostor logopedické pracovny). Od  15:30 do 16:30 se budou děti opět rozcházet ve třídě "A".


Platby
Úplata za předškolní vzdělávání - je stanovena na 440Kč/měsíčně, úhrada je nutná do 15. dne kalendářního měsíce (platíte od 15. 9. 2018 do 30. 6. 2019, v období hlavních školních prázdnin tj. červenec a srpen bude úplata snížena), platíte na účet školy č. 7105620267/0100 (pozor je jiný pro stravování), do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E).
Úplata za stravování - je stanovena paušelně na celý kalendářní měsíc v hodnotě 760Kč (děti ve věku 3 - 6 let), děti s odkladem školní docházky 860Kč, platba probíhá vždy předem tzn. do 15. 9. 2018 je nutné provést souběžně platbu za září i říjen, tj. děti 3 - 6 let 1.520Kč, děti s odkladem školní docházky 1.720Kč na účet školní jídelny č. 7105640217/0100.


Oprava schodiště

V mateřské škole v současné době probíhá technologická přestávka opravy schodiště, které slouží pro vstup do tříd C, D a E.  Zhruba za 3 týdny bude proveden obklad schodiště, kdy bude omezen vstup do horního patra (vždy jedna část schodiště bude uzavřena). Dbejte proto v tomto období zvýšené opatrnosti a pokynů na informačních tabulích.

Provoz školy ve školním roce 2018/2019 je v rozsahu od 6.30h do 16.30h.