"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png Aktuality | Mateřská škola, nám. Svornosti 8 BRNO

Aktuality

Nová záložka
V postranním menu je nová záložka Přehled akcí 2018/2019


Důležité upozornění pro rodiče dětí z logopedické třídy
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že provoz logopedické třídy bude od pondělí 10. září 2018 probíhat v nově zrekonstruovaném prostoru třídy "B" (přízemí budovy). Poděkování patří zřizovateli školy, který zajišťoval rekonstrukci a  všem provozním zaměstnancům, kteří v průběhu soboty uklidili a připravili třídu k jejímu provozu. Organizace vzdělávání bude v této třídě probíhat tímto způsobem: Děti se v čase od 6:30 budou vždy scházet ve třídě "A" do 7:30. Dále od 7:30 do 15:30 bude vzdělávání dětí probíhat v  kmenové třídě "B" včetně logopedické a speciálně - pedagogické péče ( k dispozici je vyhrazen i prostor logopedické pracovny). Od  15:30 do 16:30 se budou děti opět rozcházet ve třídě "A".


Platby
Úplata za předškolní vzdělávání - je stanovena na 440Kč/měsíčně, úhrada je nutná do 15. dne kalendářního měsíce (platíte od 15. 9. 2018 do 30. 6. 2019, v období hlavních školních prázdnin tj. červenec a srpen bude úplata snížena), platíte na účet školy č. 7105620267/0100 (pozor je jiný pro stravování), do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E).
Úplata za stravování - je stanovena paušelně na celý kalendářní měsíc v hodnotě 760Kč (děti ve věku 3 - 6 let), děti s odkladem školní docházky 860Kč, platba probíhá vždy předem tzn. do 15. 9. 2018 je nutné provést souběžně platbu za září i říjen, tj. děti 3 - 6 let 1.520Kč, děti s odkladem školní docházky 1.720Kč na účet školní jídelny č. 7105640217/0100.


Oprava schodiště

V mateřské škole v současné době probíhá technologická přestávka opravy schodiště, které slouží pro vstup do tříd C, D a E.  Zhruba za 3 týdny bude proveden obklad schodiště, kdy bude omezen vstup do horního patra (vždy jedna část schodiště bude uzavřena). Dbejte proto v tomto období zvýšené opatrnosti a pokynů na informačních tabulích.

Provoz školy ve školním roce 2018/2019 je v rozsahu od 6.30h do 16.30h.