"/userFiles/http://1.ms-svor.cz/userFiles/qq.png Aktuality | ZŠ a MŠ, nám. Svornosti BRNO

Aktuality

Termín otevření mateřské školy je 25. 5. 2020.

Provoz školy bude v rozsahu pondělí - pátek od 7:00 do 16:00.

V tuto chvíli je možné se přihlásit ke stravování a docházce do mateřské školy e-mailem:

sj-svor@seznam.cz

Podmínky: dítě nemá žádné příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti, čichu atd.) rodič vyplní čestné prohlášení o zdravotním stavu svého dítěte, e-mailem Vám budou odeslány další podrobné informace včetně dodatku školního řádu, ve kterém jsou uvedeny podmínky, za kterých se budou děti vzdělávat (jsou v souladu s metodickým pokynem MŠMT  s přihlédnutím ke specifickým podmínkám a možnostem školy).

Aktuální informace k probíhajícímu přijímacímu řízení

Z důvodu vysokého počtu přijatých žádostí a shodnosti bodového hodnocení bude nutné provést losování, které proběhne dne 11. 5. 2020 v 15:00 za přítomnosti zřizovatele školy. 

Celkový počet přihlášených dětí k dnešnímu dni 7. 5. 2020 v 10:30 je 92, počet přijímaných 24, počet losovaných je 29.

 

METODICKÝ POKYN MŠMT K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL


 Vyjádření k provozu školy

Na základě Vašich četných dotazů k znovu otevření MŠ a jejího zabezpečení z hlediska zdraví dětí, sdělujeme následující:

Otázka provozu MŠ zatím nemá stanovena pravidla, aktuálně na nich MŠMT pracuje, měli bychom je mít k dispozici do konce dubna - předpokládám, že to bude souběžně s veřejností - vyhlášením na tiskové konferenci apod.
Můj osobní předpoklad je, že se pravidla nebudou příliš lišit od obecných pravidel, která momentálně existují (roušky, dezinfekce, ochranné štíty, rozestupy, malé skupiny, bezkontaktní teploměry). Škola se v tuto chvíli připravuje na návrat dětí tím, že pořizujeme ochranné pomůcky, dezinfekce, bezkontaktní teploměry, ochranné štíty nám zajišťuje zřizovatel školy. Před nástupem budete podepisovat prohlášení o zdravotní způsobilosti svých dětí, stejně jako všichni zaměstnanci školy, kdy budeme upravovat provoz i s ohledem na rizikové skupiny. Můj profesní názor je, že ačkoliv uděláme všechna opatření, tak nejsme schopni zcela eliminovat možnost nákazy. Tudíž je opravdu na každém z Vás rodičů - zákonných zástupců, jak vyhodnotíte svá rizika a zda dítě do MŠ přihlásíte. Termín otevření zatím není znám.
Přeji Vám všem hodně zdraví, životního optimismu a těším se na setkání s Vámi Mgr. Lenka Čoupková, ředitelka.

Aktuální informace k uzavření MŠ

Dle Nařízení č. 8/2020 Statutárního města Brna o přijetí krizového opatření se do doby ukončení vyhlášeného nouzového stavu zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání z důvodu naléhavého obecného zájmu.

O dalším vývoji a znovu otevření MŠ Vás budeme informovat.


 

 PLATBY

Pozastavte si příkazy k úhradě za stravné (částka 760kč) a to až do odvolání, kdo nestihne, nevadí, bude mu vrácen přeplatek v měsíci červenci po uzávěrce.

Úplata za předškolní vzdělávání tzv. školné se hradí dále (částka 500kč). Nevztahuje se na děti povinně vzdělávané, s odkladem školní docházky a dětí které mají rozhodnutí o prominutí úplaty z tzv. sociálních důvodů.

Přijímací řízení do MŠ probíhá od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

dálkovým způsobem, tzn. stáhnete si z webu elektronického zápisu: https://zapisdoms.brno.cz žádost o přijetí, vyplníte, okopírujete rodný list dítěte a svůj občasnký průkaz nebo pas a odešlete poštou nebo datovou zprávou na adresu školy.

Adresa školy je: Náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno

Adresa datové schránky je: kikn3bj

 

 Přijímací řízení do 1. třídy probíhá od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

dálkovým způsobem, tzn. stáhnete si z webu elektronického zápisu: https://zapisdozs.brno.cz žádost o přijetí, vyplníte, okopírujete rodný list dítěte a svůj občasnký průkaz nebo pas a odešlete poštou nebo datovou zprávou na adresu školy.

Adresa školy je: Náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno

Adresa datové schránky je: kikn3bj

Dobrý den, milí rodiče,
zřídili jsme pro jednotlivé třídy e-maily, kde naleznete úkoly pro Vaše děti, nápady na tvoření, básničky, písničky a jiné náměty pro hru a předškolní přípravu. Můžete zde zanechat i vzkaz pro Vaše paní učitelky, které do e-mailu pravidelně vstupují a aktualizují v něm informace.
Rádi bychom Vám touto cestou zpříjemnili čas, který aktuálně trávíte se svými dětmi a zároveň chceme, aby nebyly o nic ochuzeny a dostalo se jim vše, co by mělo být aktuální náplní předškolního vzdělávání.... jen trochu jiným způsobem.
E- mail s přístupovými údaji bude rozeslán v průběhu dnešního dne tj. 18. 3. 2020.
Prosíme o potvrzení přečtení těchto e-mailů.
Žádost o ošetřovné (tzv. OČR) potvrzené školou, je možné, si vyzvednout u vedoucí stravování na pracovišti v MŠ od 8:00 do 14:00 do 19.3. 2020 a dále 25. 3. 2020 od 9:00 do 12:00 v kanceláři školy na pracovišti v ZŠ.

Nouzový stav v ČR - rádi bychom Vás touto cestou informovali, že s účinností od 17. 3. 2020 bude uzavřeno pracoviště mateřské školy, a to do odvolání. Doporučujeme sledovat nadále web školy, kde budou pravidelně doplňovány aktuální informace. Všechny děti budou s účinností od 17. 3. 2020 odhlášeny ze stravování není potřeba školu kontaktovat. Dále bychom Vás rádi informovali, že pro děti (3 - 10 let) rodičů, kteří jsou zaměstnáni v rámci institucí zajišťující služby integrovaného záchranného systému ČR bude zajištěno ve spolupráci se zřizovatelem školy individuální hlídání dětí (pro tuto službu kontaktujte školu e-mailem).

Nadále jsou Vám k dispozici naše kontaktní linky a e-mail školy.

 

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ke koronaviru ze dne 10.3. 2020  - s okamžitou účinností bude pracoviště základní školy od dnešního dne tj. 10. 3. 2020 od 18. hodiny uzavřeno do odvolání, pracoviště mateřské školy bude v provozu v obvyklém čase 6:30 - 16:30. Děkujeme za pochopení.

Doporučujeme průběžně sledovat web školy, informace budou doplňovány.

Informace k preventivnímu opatření ke koronaviru.


 

Přijímací řízení do mateřské školy:

 

Den otevřených dveří 15. 4. 2020 12:30 - 16:30 (je možné vygenerovat a vytisknout přihlášky k předškolnímu vzdělávání ze systému elektronické podpory zápisu).

 

Příjem přihlášek 4. 5. 2020 12:30 - 16:00

 

Příjem přihlášek 5. 5. 2020 8:00 - 12:00
S sebou si prosím přineste originál rodného listu nebo jeho ověřenou kopii, občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce dítěte, řádně vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení lékaře, v případě, že budete mít zájem o speciálně - pedagogickou péči přineste doporučení speciálně pedagogické centra nebo pedagogicko - psychologické poradny.

 

Škola má nové datové schránky: kikn3bj

 

Plavání

V pondělí 13. 1. 2020 zahajujeme kurzy plavání:

1.skupina od 13. 1. 2020

2. skupina od 24. 2. 2020

3. skupina od 30. 3. 2020

4. skupina od 11. 5. 2020

Odchod z MŠ v cca 10:30, návrat na oběd do kmenové třídy.

Seznamy dětí (rozdělení do skupin) naleznete v šatnách svých tříd.

 

Lyžování

NEZAPOMEŇTE DĚTEM VŠE PODEPSAT.

Přistavení autobusu v 7:50, doporučujeme příchod  s dětmi až k autobusu.

Předpokládaný návrat ve 13:00 na oběd, doporučujeme vyzvednout děti v čase od 13:30 - 14:00.

Děti, které lyžují, budou v průběhu odpoledne (i na oběd) v přízemí ve třídě A, kde si je můžete vyzvednout.

 

 


Mateřská škola s účinností od 1. 1. 2020 splývá se základní školou, nové identifikační údaje školy jsou:

Oficiální název - Základní škola a Mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace

Adresa: Nám. Svornosti 2571/7, 616 00 Brno

IČO: 081 998 76

Ředitelkou školy je: Mgr. Lenka Čoupková



 Mateřská škola je v období školních vánočních prázdnin tj. od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 uzavřena. Provoz bude zahájen opět  v pondělí 6. 1. 2020 v obvyklé provozní době (6:30 - 16:30).


 Upozornění - odhlašování stravy je možné nejpozději do pondělí 16. 12. 2019 do 14:00 (sms zprávou, e-mailem, telefonem) z důvodu roční uzávěrky a předávání organizace (splynutí se ZŠ), v případě, že nestihnete odhlásit dítě nebo náhle onemocní, můžete si stravu vyzvednout v čase od 12:00 do 12:30 v kuchyňce své kmenové třídy.


 Na úterní (3. 12. 2019 od 16:00) informační schůzce ke kurzu lyžování bude možné uhradit hotově zálohu za dopravu v hodnotě 600kč nebo zašlete na účet MŠ č.  7105620267/0100, variabilní symbol stejný jako uvádíte při obvyklých platbách za stravné nebo úplatu, do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte +záloha za dopravu na kurz lyžování. Termín pro úhradu zálohy dopravy je od 2. 12. 2019 nejpozději do 15. 12. 2019.

Upozorńujeme na vyzvednutí a úhradu fotografií dětí nejpozději do čtvrtka 5. 12. 2019,děkujeme.


Srdečně Vás zveme na akci pořádanou zřizovatelem školy dne 28. 11. 2019 od 17:00 hodin u Rubínu (vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční jarmark).


 Organizační pokyny k akci 28. 11. 2019:

 Vystoupení dětí proběhne  v čase cca 17:50 - 18:00 (vystupovat bude cca 20 dětí - výběr ze všech tříd pod vedením paní učitelky Pavlínky B. a Markétky). Vystupující děti zůstávají společně s paními učitelkami do cca 17:15 v MŠ a společně přejdou na vystoupení (doporučujeme pro rodiče vystupujících dětí příchod k Rubínu v 17:40, pozdravte se s dětmi ať ví, že jste se přišli podívat, a dále  už to přenechte paním učitelkám, děti si převezmete až po skončení jejich vystoupení a po předání dárečků od paní starostky). Vystupujícím dětem bude v MŠ připraveno v průběhu odpoledne kromě běžné svačinky i další občerstvení a pitný režim.

Pro ostatní děti platí běžný provoz od 6:30 do 16:30 (prosíme o včasné vyzvednutí). Změna bude pouze u odpoledního odpočinku  a rozcházení dětí ze třídy A a B, které nevystupují - odpočívat a rozcházet se budou tento den ze třídy B (logopedické) v přízemí.

Náš stánek s vánočními výrobky dětí a pedagogů můžete navštívít a vánoční výrobky si zakoupit od 16:30 (na starosti jej bude mít paní učitelka Pavlínka S., Verunka, školnice Alenka a provozní Ivetka).


 Aktuální stav počtu přihlášených dětí na kurz plavání je k datu 25. 11. 2019 v 10:30 celkem 45 dětí , zůstáva 0 míst volných. KAPACITA KURZU JE PLNĚ OBSAZENA. DÁLE JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE NA KURZ PLAVÁNÍ PŘIHLÁSIT.


Organizační pokyny k akci "Lampionový průvod" konané dne 14. 11. 2019:

zahájení v 15:45 na zahradě MŠ - bude zde připravena výstava dětských prací, občerstvení - ochutnávka školní kuchyně, v 16:00 ohnivá show, v 16:30 se budeme společně v doprovodu Městské policie Brno přesouvat průvodem k Jurkovičové vile (trasa - ulicí Doležalovou, Marie Stejskalové, přes Wilsonův les a za Rosničkou odbočíme k vile - škola má rezervaci zahrady v čase od 17:00 - 18:00), kde bude pro děti ukryt poklad (na zahradě), zde bude akce ukončena.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - připravte dětem lampionky pokud možno bez otevřeného ohně (s otevřeným ohněm se nesmí vstupovat do prostor Jurkovičovi vily), můžete  připravit i převlek, strašidelný kostým, každé dítě musí mít zajištěn doprovod dospělé nebo jiné osoby pověřené a k tomu způsobilé.

 


DNE 6. 11. 2019 BUDE PROVOZ MŠ BEZE ZMĚN, ačkoliv se stávkou učitelů souhlasíme a vyjadřujeme jí  "tichou podporu" smile.

 

Provoz o podzimních prázdninách bude omezen, v přízemí bude v provozu třída A, v prvním patře třídy E a D. Rozsah provozu bude bez omezení tzn. od 6:30 do 16:30.

Aktuálně ve 12:00 k datu 22. 11. 2019 obsazeno 43 míst na kurz lyžování, volných míst je 2.

Informační schůzka ke kurzu lyžování se bude konat 3. 12. 2019 od 16:00 v přízemí ve třídě A.

Byly přidány nové záložky - přihlášování lyžařský a plavecký kurz. Nevyplňujte a neodesílejte. Přihlašování bude oficiálně spuštěno pro lyžování od 17. 10. 2019 20:00 hodin a plavání od 21. 11. 2019 20:00. Systém je sice funkční a přihláška odejde, ale bude před výše uvedenými termíny automaticky stornována.

Informace o ceně dopravy na lyžování:

Při využití mikrobusu (max. 19 přihlášených dětí) cca 1.000kč/dítě (5 výjezdů do Olešnice a zpět).

Při využití dálkového autobusu pro max. 45 dětí cca 500Kč/dítě (5 výjezdů do Olešnice a zpět).

Informace k elektronickému přihlašování na kurz lyžování a plavání budou zveřejněny po 30. 9. 2019. Termín pro on-line přihlášení na lyžování bude spuštěn: 17. 10. 2019 ve 20:00. Termín pro on-line přihlášení na plavání bude spuštěn: 21. 11. 2019 ve 20:00.

Srdečně Vás zveme na:

Schůzku rodičů 12. 9. 2019 v 16:00, v přízemí ve třídě A (celoškolní).Program - organizace školního roku, akce, aktivity pro děti na celý školní rok, fond rodičů, aktuální informace o škole, platbách, dietní stravování, zapojení školy do projektů, projednání školního řádu, ŠVP PV, elektronické přihlašování atd.Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení - ochutnávka školní kuchyně.

Na schůzce rodičů byla odhlasována výše příspěvku fondu rodičů, která činí pro školní rok 2019/2020  2.000Kč, je možná hradit měsíčně, kvartálně, pololetně nebo na celý rok. Číslo účtu pro zasílání je 7105620267/0100, variabilní symbol je stejný jako pro stravování a úplatu. Částku uhraďte nejpozději do 30. 9. 2019 v případě měsíčních a kvartálních platbách, pokud budete hradit na celý rok je možné uhradit do 15. 11. 2019.

Zahájení školního roku
Oficiální zahájení školního roku se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 v běžném provozním čase tzn. od 6.30 do 16:30.

 

 

Platby stanovené pro školní rok 2019/2020:
Úplata za předškolní vzdělávání tzv. školné je stanoveno na 500Kč měsíčně, hrazeno nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, 1. platba proběhne tedy nejpozději do 15. 9. 2019 a dále každý měsíc až do 15. 6. 2020. V měsíci červenci a srpnu je stanovena úplata na 250Kč za oba měsíce. Úplatu je nutné uhradit na účet mateřské školy (upozorňujeme, že je odlišný od školní jídelny) číslo je: 7105620267/0100, do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.
Stravné se hradí zálohově pro děti 3- 6 let 760Kč, pro děti s odkladem školní docházky (7 a více leté) 860Kč na účet školní jídelny (upozorňujeme, že je odlišný od mateřské školy) číslo účtu je: 7105640217/0100 pod přiděleným variabilním symbolem. 1. platbu uhraďte nejpozději do 15. 8. 2019, aby mohlo být dítě stravováno od 2. 9. 2019.
Rozmístění tříd pro školní rok 2019/2020:
Třída A - povinně vzdělávané děti, umístěna v přízemí, 1. vchod, šatna je vpravo od vchodových dveří, zde se schází děti ze třídy A,B od 6:30 do 8:00 a rozchází od 15:30 do 16:30.
Třída B - 1. logopedická třída (původní), umístěna v přízemí, 2. vchod, šatna je vlevo od vchodových dveří.
Třída C - pro děti 3 - 6 leté, umístěna v 1. patře, 2. schodiště, šatna je vlevo od vchodových dveří.
Třída D - pro děti 3 - 5 leté,umístěna v 1. patře, 1. schodiště, šatna je vlevo od vchodových dveří,zde se schází děti ze třídy C,D a E od 6:30 do 8:00 a rozchází od 15:30 do 16:30.
Třída E - 2. logopedická třídy (nově vzniká od 1. 9. 2019), umístěna v 1. patře, 1. schodiště, šatna je vpravo od vchodových dveří.
V pátek 30. 8. 2019 proběhne tzv."nástup nanečisto" pro děti nově přijaté k 1. 9. 2019. Sraz v 10:00 v přízemí ve vstupní hale, kde si Vás převezmou třídní učitelé. S sebou si vezměte papučky a vše, co bude Vaše dítě pro pobyt v mateřské škole potřebovat (oblečení do třídy, na pobyt venku, hrneček).


Prázdninový provoz
Prázdninový provoz zahájen v pondělí 29. 7. 2019 v 6:30 a ukončen v pátek 9. 8. 2019 v 16:30.
Úplata za prázdninový provoz je nutná odeslat nejpozději do 15. 7. 2019 na účet školy 7105620267/0100, částka 220Kč. Strava na účet školní jídelny 7105640217/0100, částka 380Kč pro děti 3 - 6 leté, 430Kč pro děti 7 - leté.


Males-2065245_1920

V termínu od 22. 7. 2019 bude v mateřské škole probíhat další etapa úpravy zahrady a oprava elektroinstalace.


 Odhlašování stravy je možné nejpozději do 25. 6. 2019 po tomto datu proběhne uzávěrka a vracení přeplatků za stravu (nejpozději do 15. 7. 2019 by Vám měla být platba odeslána). V případě, že budete chtít ponechat přeplatek pro následující školní rok nebo na prázdninový provoz, kontaktujte vedoucí stravování paní Helenu Šikulovou e-mailem: sj-svor@seznam.cz nebo telefonicky: 776 468 007.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU
Z důvodu úrazu ředitelky školy se bude vydávat rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu v týdnu od 17. 6. 2019. Nevztahuje se na děti, které již do mateřské školy dochází, pouze na děti z jiných mateřských škol městské části Brno - Žabovřesky. Příjem žádostí k prázdninovému provozu byl k dnešnímu dni tj. 11. 6. 2019 ukončen.
UPOZORNĚNÍ - v případě, že si nevyzvednete rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu do pátku 21. 6. 2019 - budeme považovat, že Váš zájem o přijetí dítěte k prázdninovému provozu pominul, vztahuje se pouze na děti z jiných mateřských škol.
Výlet -polodenní za koníky do Řícmanic (návštěva stájí, hry, zpívání společně s dětmi z lesní MŠ Šemíček, jízda na koních)
13. 6. 2019 třída A
19. 6. 2019 třída D
20. 6. 2019 třída B
26. 6. 2019 třída C
27. 6. 2019 třída E

odjezd vždy v 8:15 z MŠ - vypraven spec. BUS pro MŠ,návrat na pozdní oběd ve 13. hod. (hrazeno z projektu Pomoz mi, abych to dokázal - sdílení dobrých praxí, se zaměřením na enviromentální vzdělávání). Strava i pitný režim je v průběhu výletu pro děti zajištěn.


Výsledky atletického závodu mezi mateřskými školami městské části Brno - Žabovřesky:
Celkové skóre 7 zlatých medailí, 3 stříbrné, 9 bronzových, 5 bramborových a dvě pátá místa.
Disciplíny, ve kterých se závodilo: běh na 30 m, hod do dálky, skok z místa.
Věk závodníků 3 - 7 let.
Všem závodníkům gratulujeme a poděkování za vzornou přípravu na tento závod patří paní učitelce Markétce i Pavlínce.


Srdečně Vás zveme:
18. 6. 2019 od 16:00 Kavárna pro rodiče, na kterou přijali pozvání paní učitelky ze ZŠ Nám. Svornosti 7, které budou působit od 1. 9. 2019 v první třídě, dozvíte se vše, co budete potřebovat znát před vstupem do ZŠ, občerstvení pro všechny zúčastněné připraví školní kuchyně MŠ (hrazeno z projektu "Šablony I - Pomoz mi, abych to dokázal").


20. 6. 2019 od 16:00 Kavárna pro rodiče nově nastupujících dětí v přízemí v logopedické třídě s ochutnávkou školní kuchyně MŠ (hrazeno z projektu "Šablony I - Pomoz mi, abych to dokázal").


 Aktuálně probíhá výdej rozhodnutí o nepřijetí:

27. 5. - 29. 5. 2019 v čase od 9:30 do 14:30, 31. 5. od 7:00 do 14:00, 3. 6. od 8:30 do 12:30 a 15:30 - 17:00

Výdej rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhlo:

14. 5. 2019 od 7:30 do 14:30

15. 5. 2019 od 8:00 do 17:00

S sebou budete potřebovat občanský průkaz.

Přijímací řízení - sběr přihlášek proběhlo ve dnech:
2. 5. 2019 (čtvrtek) od 12:30 do 16:00
3. 5.  2019 (pátek) od 8:00 do 12:00
Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou: - občanský průkaz, rodný list dítěte, řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a popř. doklad o bydlišti je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.
Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/. Volná kapacita MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2019/2020 je 39 volných míst.

 


Návštěva základní školy 10. 4. 2019 třída A, B odchod v 8:40, třída E odchod v 9:40
Společně s nejstaršími dětmi navštívíme první a druhé třídy na ZŠ Nám. Svornosti 7. Aktivně se zúčastníme výuky, kdy bude společně pracovat dítě z MŠ se žákem ZŠ, výuku povede třídní učitel ze ZŠ.


Příjmací řízeni do MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2019/2020
Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 1. 4. – 1. 5. 2019 na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/ nebo s pomocí ředitelky MŠ dne:
Termíny přijmacího řízení:
11. 4. 2019 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 
18. 4. 2019 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 V uvedených termínech bude probíhat také „Den otevřených dveří
Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech:
2. 5. 2019 (čtvrtek) od 12:30 do 16:00
3. 5.  2019 (pátek) od 8:00 do 12:00
Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou: - svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a popř. doklad o bydlišti je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.
Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/ Volná kapacity MŠ nám. Svornosti 8 pro školní rok 2019/2020 je 39 volných míst.

"POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL"
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem "Pomoz mi, abych to dokázal" je založený na uplatňování principů osobnostně orientované pedagogiky, který klade důraz na prožitkové, situační a pro životní učení, na individuální schopnosti dětí, samostatnost a volbu činností. Program chápe dítě jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou.
Naším záměrem je poskytovat dětem tvůrčí prostředí, prostor pro hru a herní pohodu, nové zkušenosti, dovednosti. Vytvořit bezpečné, přívětivé prostředí, bohaté na prožitky, které bude směřovat k maximálnímu rozvoji osobnostních předpokladů každého jednotlivého dítěte.
Chceme, aby z naší mateřské školy odcházely děti připravené na život, otevřené dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě čekají.


Úprava organizace vzdělávání dne 29. 3. 2019 (pátek)
Dne 29. 3. 2019 (pátek) bude probíhat v mateřské škole bioenzymatické čištění odpadů. Z tohoto důvodu budou děti v odpoledních hodinách spojeny. Po aplikaci není možné do pondělního rána používat toalety dětí a další odpady (školní kuchyně, umyvadla atd.). Více zde.


ÚPLATA ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
Stravné děti 3 – 6 let částka 380Kč uhradit do 15. 7. 2019
Stravné děti 7 let částka 430Kč uhradit do 15. 7. 2019
Úplata za předškolní vzdělávání 220Kč uhradit do 15. 7. 2019 (se nevztahuje na děti, které plní povinné vzdělávání).
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Žádost o přijetí (prázdniny) zde


PLAVÁNÍ
1.skupina končí 25. 3. 2019
2. skupina od 1. 4. 2019 do 6. 5. 2019
3. skupina od 13. 5. 2019 do 10. 6. 2019

 


Upozornění
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o zahájení úprav na školní zahradě mateřské školy z důvodu zajištění bezpečného a zdravého prostředí pro vzdělávání dětí - ořez stromů, keřů, výměna písku v pískovištích, sezonní úklid zahrady. Práce budou zahájeny od 11. března 2019. Dbejte prosím v tomto období zvýšené opatrnosti a dodržujte bezpečnostní pokyny.


Rodičovská kavárna
Srdečně Vás zveme na rodičovskou kavárnu dne 14. 3. 2019 od 16:00 v přízemí (LOGO třída). Volné pokračování předešlého setkání. Pozvání přijaly: Dětská psycholožka a speciální pedagožka, které působí dlouholetě v pedagogicko - psychologické poradně v Brně a zabývají se diagnostikou dětí předškolního věku.Budeme prakticky řešit obtíže dětí předškolního věku, a dále Vám nabídneme téma, které se bude věnovat jejich výživě, jeho specifikům, a také dietnímu stravování ve školách. Hostem bude naše nutriční terapeutka. Připravena bude i ochutnávka školní kuchyně (paní kuchyřky připraví opět něco nového). Akce je hrazena z projektu "Šablony I - Pomoz mi, abych to dokázal".


Plavání
Nezapomeňte v pondělí 18. 2. 2019 1. lekce plavání 1. skupina, odchod z MŠ do ZŠ Svornost v 10:15. S sebou do batůžku: Plavky, ručník, mýdlo, pokud je dítě zvyklé pantofle na bazén (nemusí být), popř. plaveckou čepici (nemusí být), děvčátka stažené vlásky do copánku nebo culíku, doporučujeme přibalit náhradní gumičky.


Provoz o jarních prázdninách 11. 2. - 15. 2. 2019 bude od 6:30 do 16:30 ve třídě A v přízemí školy (pro třídu A a B), v 1. patře se budou děti scházet a rozcházet jako obvykle ve třídě D tzn. její provoz bude od 6:30 do 16:30 a třída E bude mít provoz od 7:30 do 15:30 (děti budou rozděleni). Povinné vzdělávání v tomto období neprobíhá.


Telefonické spojení do mateřské školy přes pevnou linku je momentálně nefunkční (řešíme technický problém), využívejte proto kontakt se školou přes mobilní telefon 603 186 412, telefon ŠJ 776 468 007 nebo e-mail. Děkujeme za pochopení.


Upozornění - plavání
Od 18. 2 do 3. 6. 2019 budou každé pondělí dopoledne probíhat kurzy plavání. Podrobnější informace naleznete v šatnách dětí.


Nový formulář
V levé záložce označené "Formuláře" bylo přidáno potvrzení o vynaložení finančních prostředcích za předškolní vzdělávání, které je pro Vás k dispozici, můžete si dle svých potřeb stáhnout, vytisknout a předat k potvrzení ředitelce školy pro účely daňového přiznání.


Provoz v období hlavních prázdnin
Na základě usnesení Rady městské části Brno - Žabovřesky ze dne 10. 10. 2018 bylo po dohodě mezi jednotlivými mateřskými školami rozhodnuto o jejím provozu v období hlavních prázdnin tímto způsobem:
Mateřská škola, Brno, Nám. Svornosti 8, příspěvková organizace bude fungovat v termínu od 29. 7. 2019 do 9. 8. 2019.

Ostatní mateřské školy budou mít provoz následujícím způsobem:
1. 7. - 12. 7. 2019 MŠ Gabriely Preissové a MŠ Fanderlíkova
15. 7. - 26. 7. 2019 MŠ Plovdivská
12. 8. - 23. 8. 2019 MŠ Žižkova


Aktualizace v přehledu akcí
Upozornění na aktualizace v přehledu akcí - byly doplněny akce, termíny, upřesněny časy.


Odhlašování a přihlašování stravy
Aktuální informace k odhlašování a přihlašování stravy dětí
S účinností od 1. 1. 2019 je Vám plně, denně k dipsozici pro odhlašování, přihlašování , dietního stravování a ostatních záležitostí vztahujících se ke stravování dětí nová vedoucí stravování paní Helena Šikulová, kontakty nalezenete v levé liště webových stránek pod záložkou školní jídelna.

Podpora dietního stravování dětí v mateřské škole

Škola se účastní projektu Magistrátu města Brna za účelem podpory dietního stravování. Díky tomuto projektu se škole podařilo získat nutričního terapeuta, se kterým konzultuje stravování dětí v mateřské škole, zejména diet.


Oprava spodní podesty
V mateřské škole byla dokončena oprava spodní podesty venkovních schodišť, v předjaří ( po oteplení) proběhne úprava chodníkové části vedoucí od vjezdové boční brány k budově školy (bude srovnán terén a položena zámková dlažba). Po dobu úpravy této části chodníku, bude omezen její průchod.


Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok i celý rok 2019 přeje kolektiv zaměstnanců mateřské školy.


Provoz v MŠ o vánočních prázdninách
Z organizačních důvodů nebude provoz v době školních vánočních prázdnin.
Ukončení provozu mateřské školy bude v pátek 21. 12. 2018 v 16:30, obnovení provozu mateřské školy bude ve čtvrtek 3. 1. 2019 od 6:30


Upozornění
Z důvodu dokončení stavebních úprav venkovních schodišť bude ve dnech 19. 11. 2018 - 26. 11. 2018 uzavřeno schodišt ke třídám E a D. Po dobu uzavření tohoto schodiště bude nutné využívat k přístupu do patra pouze schodiště ke třídě C a po vyznačené trase projít vnitřním prostorem ke svým kmenovým třídám. Po ukončení opravy tohoto schodiště, bude uzavřeno schodiště vedoucí ke třídě C (3. 12. 2018) a tato třída bude používat pro svůj vstup schodiště třídy E a D, které bude opět zprovozněno. Průchod ke třídě C bude zajištěn vnitřním prostorem. Součástí opravy schodišť bude i oprava části chodníku k příjezdové bráně, která proběhne po ukončení opravy schodišť. Předpokládané ukončení stavebních prací 15. 12. 2018. Děkujeme za pochopení.


Přehled akcí 2018/2019  - aktuálně bylo provedeno doplnění termínů akcí,  upřesnily se časy, organizační pokyny

Upozornění pro rodiče - stravování, v období od 25. 10.  do 31. 12. 2018 bude vedoucí stravování fungovat v mateřské škole pouze některé dny v týdnu, od 1. 1. 2019 již každý pracovní den. Z tohoto důvodu se prosím ve věcech stravování obracejte na ředitelku školy, děkujeme za pochopení.


Fondu rodičů
Částka fondu rodičů, po jejím odhlasování na schůzce rodičů dne 13. 9. 2018, je stanovena pro školní rok 2018/2019 ve výši 1. 500Kč platbu proveďte na účet číslo 7105620267/0100 do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E) a fond rodičů do 15. 10. 2018.

Platbu je možné provést v režimu pololetní nebo kvartální platby – pololetní do 15. 10. 2018 částka 750Kč na 1. pololetí, do 15. 2. 2019 na 2. pololetí. Kvartální je do 15. 10. 2018 částka 375Kč, do 15. 12. 2018 částka 375Kč, do 15. 2. 2019 částka 375Kč, do 15. 5. 2019 částka 375Kč.


Platby
Úplata za předškolní vzdělávání - je stanovena na 440Kč/měsíčně, úhrada je nutná do 15. dne kalendářního měsíce (platíte od 15. 9. 2018 do 30. 6. 2019, v období hlavních školních prázdnin tj. červenec a srpen bude úplata snížena), platíte na účet školy č. 7105620267/0100 (pozor je jiný pro stravování), do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (A, B, C, D nebo E).

Úplata za stravování - je stanovena paušelně na celý kalendářní měsíc v hodnotě 760Kč (děti ve věku 3 - 6 let), děti s odkladem školní docházky 860Kč, platba probíhá vždy předem tzn. do 15. 9. 2018 je nutné provést souběžně platbu za září i říjen, tj. děti 3 - 6 let 1.520Kč, děti s odkladem školní docházky 1.720Kč na účet školní jídelny č. 7105640217/0100.


Oprava schodiště

V mateřské škole v současné době probíhá technologická přestávka opravy schodiště, které slouží pro vstup do tříd C, D a E.  V době, kdy se bude obkládat schodiště, bude omezen vstup do horního patra (vždy jedna část schodiště bude uzavřena). Dbejte proto v tomto období zvýšené opatrnosti a pokynů na informačních tabulích.

Provoz školy ve školním roce 2018/2019 je v rozsahu od 6.30h do 16.30h.